You Are Here: Home » Εκτροφή » Έτοιμες οι Προτάσεις για τις Αλλαγές του Νόμου 4039/12

Έτοιμες οι Προτάσεις για τις Αλλαγές του Νόμου 4039/12

Έτοιμες οι Προτάσεις για τις Αλλαγές του Νόμου 4039/12

Η ιστοσελίδα κτηνιατρικών θεμάτων Diagnovet δημοσιεύει την τελική μορφή των προτάσεων του υπουργείου για τις αλλαγές του νόμου 4039/12 τις οποίες παρακολουθούμε μαζί με τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει εδώ και καιρό όπως μπορείτε να διαβάσετε στα σχετικά άρθρα μας.
Οι αλλαγές αυτές θα προωθηθούν μαζί με το Σχέδιο Νόμο στο οποίο περιλαμβάνονται («ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ») στην αρμόδια επιτροπή της βουλής για συζήτηση και ενδεχόμενες αλλαγές πριν από την ψήφιση τους στην ολομέλεια.

Οι αλλαγές είναι αρκετές και μπορείτε να τις διαβάσετε όλες στο σχετικό άρθρο καθώς παρακάτω θα αναλύσουμε μόνο κάποιες από αυτές (με τις οποίες ασχοληθήκαμε κυρίως στο παρελθόν).
Οι παράγραφοι παρατίθεται όπως αναγράφονται στο Diagnovet ενώ τα σχόλια είναι αποκλειστικά δικά μας.

Dangerous_dog_sign

Η περίπτωση στ του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.».

Το άρθρο που προκάλεσε τον μεγαλύτερο ξεσηκωμό και οδήγησε μέχρι και σε Δελτίο Τύπου από το υπουργείο για την μετατροπή του! Υπενθυμίζουμε ότι στις αρχικές αλλαγές έλεγε επικίνδυνο ζώο αυτό “που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα” κάτι που δυνητικά ταιριάζει σε όλα τα ζώα! Ευτυχώς οι αλλαγές εισήγαγαν την “απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα” και τον όρο “χωρίς να απειληθεί” που ξεκαθαρίζουν αρκετά την κατάσταση.

dog-on-leash

Μετά την περίπτωση β της παρ. 3, τίθεται κόμμα και προστίθεται νέα περίπτωση γ ως εξής:

«γ) για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιοδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη  του.».

Επανέρχεται η υποχρέωση ο σκύλος να βγαίνει πάντα βόλτα με λουρί, κάτι που δεν αναφέρεται στον ισχύοντα νόμο.

breeding

4. Το άρθρο 6 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6, αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.».

Ακόμα ένα άρθρο που προκάλεσε αντιδράσεις καθώς είχε γραφτεί με πολλά λάθη και ασάφειες. Στην τελευταία αυτή μορφή παρατηρούμε ότι άδεια εκτροφής απαιτείται για τον οποιοδήποτε ζευγαρώνει ακόμα και ένα θηλυκό σκύλο!
Υπάρχει διαχωρισμός ερασιτεχνών εκτροφέων χωρίς όμως περιορισμούς στον αριθμό γενών ανά έτος (όπως στον ισχύοντα νόμο) ή στον αριθμό σκύλων που μπορούν να έχουν (και εξαρτάται από τη νομοθεσία που ισχύει για όλους ανάλογα με την κατοικία τους).

Το παραπάνω άρθρο ξεκαθαρίζει μόνο διαβάζοντας και το παρακάτω:

Η παρ. 4 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς καθώς και της άδειας εκπαιδευτή σκύλων σε επαγγελματίες εκτροφείς και ερασιτέχνες, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής, εμπορίας και εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς ως προς τις εγκαταστάσεις, τους χώρους διαμονής ή παραμονής των ζώων, τις συνθήκες ευζωίας και τον αναγκαίο εξοπλισμό ανά είδος ζώου, η αρμόδια αρχή ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Από το παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι, όπως γράψαμε και στο σχετικό μας άρθρο πριν καιρό, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα βγουν Υπουργικές Αποφάσεις που θα θέτουν τους όρους για την άδεια ερασιτέχνη και επαγγελματία εκτροφέα.

Οι τελευταίες μας πληροφορίες, όπως ήδη έχουμε γράψει, είναι ότι η υπουργική απόφαση θα προβλέπει άδεια ερασιτέχνη εκτροφέα χωρίς εγκαταστάσεις (εκτροφή κατ’ οίκον) και χωρίς υποχρέωση έναρξης επαγγέλματος. Μελλοντικά και όταν ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες του Υπουργείου Οικονομικών θα υπάρχει ένα τέλος ανά κουτάβι που ελπίζουμε ότι θα πηγαίνει για τη φροντίδα των αδέσποτων αφού οι γέννες θα δηλώνονται στη νομαρχία. Ίσως υπάρχουν κάποια κατώτατα όρια τετραγωνικών μέτρων με βάση το μέγεθος των φυλών (μικρόσωμες, μεσαίες, μεγαλόσωμες) και δήλωση με την οποία θα επιτρέπεται ο έλεγχος σε περίπτωση καταγγελίας (αφού μιλάμε για ιδιωτική κατοικία, χωρίς αυτό δεν μπορεί να μπαίνει ο κάθε ένας).

Δυστυχώς από ότι φαίνεται δεν θα υπάρχει υποχρέωση καθαροαιμιας ή εγγραφής των σκύλων στον ΚΟΕ ή δήλωσης των γενών και εκεί, και αυτό νομίζουμε είναι η μεγάλη μας πρόκληση! Μόνο έτσι θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι BYBs!

boxer0mug

Η παρ. 3 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Απαγορεύεται:

α) η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανόμενων των υπαίθριων αγορών.

β) η πώληση ζώων συντροφιάς με  ηλικία μικρότερη των οκτώ (8) εβδομάδων.

γ) η εισαγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι.

δ) η εκτροφή και αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι, μετά την πάροδο 5ετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.».

Βλέπουμε την απαγόρευση εισαγωγής και εμπορίας σκύλων με κομμένα αυτιά και ουρά αλλά και την απαγόρευση ζευγαρώματος τους μετά την πάροδο 5 ετών. Υπενθυμίζουμε ότι στις αρχικές αλλαγές η απαγόρευση εκτροφής ήταν άμεση. Τουλάχιστον η παράταση αυτή θα επιτρέψει σε εξαιρετικά σκυλιά με κομμένα αυτιά και ουρά να ζευγαρώσουν!

 

dog_and_vet

Μεγάλη εντύπωση προκαλεί το παρακάτω άρθρο καθώς δεν υπήρχε στη δημόσια διαβούλευση και ουσιαστικά κάνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για τη Λεϊσμανίαση (καλαζάρ)! Μιλάμε για ένα μεγάλο κόστος για κάθε ιδιοκτήτη σκύλου αλλά και για ένα εμβόλιο που αρκετοί διστάζουν να κάνουν οπότε αναμένουμε μεγάλες αντιδράσεις:
EDIT: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός έχει αποσυρθεί! 
Μετά το άρθρο 17 προστίθεται νέο άρθρο 17αως εξής:

«Άρθρο 17α

Αντιμετώπιση λεϊσμανίασης

1. Οι δεσποζόμενοι σκύλοι, στους οποίους έχει διαγνωστεί η νόσος της λεϊσμανίασης (Leishmania spp) από κτηνίατρο και έχει επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις η μη αναστρέψιμη πορεία της, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων καθώς και τον δυνητικό κίνδυνο για την δημόσια υγεία, από την ύπαρξη φλεβοτόμων – μεταδοτών της ως άνω νόσου, υπόκεινται σε ευθανασία, με την συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Στην  περίπτωση που δεν εφαρμόζεται ευθανασία, μετά από γνωμάτευση του κτηνίατρου και με την ευθύνη των ιδιοκτητών των δεσποζόμενων σκύλων, λαμβάνονται όλα τα υποστηρικτικά θεραπευτικά και προληπτικά μέτρα, λόγω  του ότι η νόσος κατατάσσεται στα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης, σύμφωνα με το π.δ. 41/2006 (Α΄ 44) και καταγράφεται υποχρεωτικά στο βιβλίο των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, που πρέπει να διατηρεί  κάθε κτηνίατρος.

2. Σε όλους τους αδέσποτους σκύλους, ανεξάρτητα με την κλινική εικόνα, που είναι υπό την προστασία φιλοζωϊκών ενώσεων ή σωματείων ή Δήμων, αν οι σκύλοι βρίσκονται σε καταφύγια ζώων ή είναι ελεύθεροι, αντίστοιχα, επιβάλλεται ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp, κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής τους και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη, όπως περίθαλψη ή στείρωση.

Εφ’ όσον το αποτέλεσμα είναι θετικό:

α) Αν επιβεβαιωθεί από τον κτηνίατρο, με επιπλέον αιματολογικές εξετάσεις, η μη αναστρέψιμη πορεία της, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων καθώς και τον δυνητικό κίνδυνο για την δημόσια υγεία, από την ύπαρξη φλεβοτόμων – μεταδοτών της Leishmania spp, υπόκεινται σε ευθανασία.

β) Αν, μετά  από γνωμάτευση κτηνιάτρου, η κλινική εικόνα και οι αιματολογικές και παρασιτολογικές εξετάσεις επιτρέπουν την θεραπεία, οι σκύλοι επιβάλλεται να κρατούνται σε κλειστό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπεία ορίζεται από τον κτηνίατρο, σύμφωνα με τα προτεινόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα, όπως αντιμονιούχα ή μιλτεφοσίνη με την ταυτόχρονη χορήγηση αλλοπουρινόλης.

Με ευθύνη των φιλοζωϊκών ενώσεων ή σωματείων ή των Δήμων, αν οι σκύλοι βρίσκονται σε καταφύγια ζώων ή είναι ελεύθεροι, κατά περίπτωση, γίνεται αυστηρή καταγραφή των ζώων που είναι υπό θεραπεία, τηρούνται όλα τα παραστατικά των εξετάσεων και αναλαμβάνεται η ευθύνη της πλήρους θεραπείας και λήψης των κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Εάν οι σκύλοι δοθούν σε αναδόχους επιβάλλεται η υποχρεωτική γραπτή ενημέρωση του αναδόχου για τον τίτλο αντισωμάτων και εν συνεχεία ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει γραπτώς την ευθύνη της ενδεδειγμένης θεραπείας με παράλληλο έλεγχο από τη φιλοζωϊκή ένωση ή σωματείο ή τον Δήμο.

Κάθε εξάμηνο επιβάλλεται να γίνεται κτηνιατρική εξέταση και ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp για την αξιολόγηση της πορείας του νοσήματος, με τήρηση όλων των παραστατικών των εργαστηριακών εξετάσεων.

Σε κάθε περίπτωση όλα τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να είναι στη διάθεση των  Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών της χώρας για έλεγχο.

3. Για τον προληπτικό έλεγχο της Leishmania spp, λαμβάνονται, σωρρευτικά, τα ακόλουθα μέτρα:

α) Κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάϊο έως το Νοέμβριο κάθε έτους, χρησιμοποιείται στο ζώο αποτελεσματικό απωθητικό εντομοκτόνο με πυρεθροειδή  (spot on, spray ή περιλαίμιο)

β) Κατά τους μήνες Μάϊο και Νοέμβριο κάθε έτους γίνεται προληπτική ορολογική εξέταση του σκύλου, διότι έγκαιρη διάγνωση και άμεση θεραπεία των μολυσμένων σκύλων μειώνει την πιθανότητα μετάδοσης του νοσήματος.

γ) Επιβάλλεται ο εμβολιασμός των σκύλων για την απόκτηση ισχυρής κυτταρικής ανοσίας.»

Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για τις εξελίξεις καθώς τίποτα δεν είναι ακόμα οριστικό αφού αναμένεται η κατάθεση του Σ.Ν. στην επιτροπή της βουλής, η σχετική συζήτηση και μετά η προώθηση του στην ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. 

Ακολουθήστε τη Σελίδα του Dogpark.gr στο Facebook και τον λογαριασμό μας στο Twitter για άμεση ενημέρωση για όλα μας τα άρθρα αλλά και για θέματα που δεν καλύπτουμε εδώ! 

© 2012 - 2015 Powered By Wordpress, Manogr, Sumo, Paella, Vodka and all the beautiful dogs everywhere!

Scroll to top